IMG_3594

LJAA prezidentė ir valdybos nariai susitiko su Advokatų tarybos pirmininku prof. dr. Ignu Vėgėle

2017 m. liepos 12 d. naujai išrinkta LJAA prezidentė ir valdybos nariai susitiko su Advokatų tarybos pirmininku prof. dr. Ignu Vėgėle. Susitikimo metu buvo aptarti Lietuvos advokatūros ir LJAA bendradarbiavimo klausimai, pasidalinta ateityje LJAA planuojamų renginių ir veiklos idėjomis. LJAA padėkojo Advokatų tarybos pirmininkui ir Advokatų tarybai už nuolatinį bendradarbiavimą ir pagalbą.