19222820_1362245500498093_5931255445717727905_o

Pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Mieli Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos nariai,

Norime Jums pranešti, kad 2017 m. birželio 29 d. (ketvirtadienis) yra šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis LJAA narių susirinkimas.

Vieta: Lietuvos advokatūra, Sporto g. 12, Vilnius.

Laikas: 18.30 val.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. 2016 m. veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
4. 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas;
5. Kandidatų į LJAA prezidentus prisistatymas;
6. LJAA prezidento(-ės) rinkimai;
7. Kandidatų į LJAA valdybą prisistatymas;
8. LJAA valdybos rinkimai;
9. Kiti klausimai;
10. Susirinkimo uždarymas ir vakarinė dalis.

Po pakartotinio visuotinio susirinkimo kviečiame visus pabendrauti neoficialioje aplinkoje.

Šis pakartotinis visuotinis susirinkimas bus rinkiminis – jame bus išrinktas(-a) naujas(-a) LJAA prezidentas(-ė) ir/ar valdybos nariai, todėl maloniai kviečiame ne tik aktyviai dalyvauti, bet ir drąsiai kelti savo kandidatūras arba palaikyti savo kandidatus! Visus, norinčius tapti LJAA prezidentu(-e) arba LJAA valdybos nariu(-e) kviečiame iki 2017 m. birželio 28 d. (imtinai) atsiųsti užpildytą kandidato anketą el. paštu: admin@ljaa.org.

Anketos formą ir LJAA prezidento(-ės) ir valdybos narių rinkimo tvarką rasite: http://bit.ly/1ENllhu ir http://bit.ly/1F4mW55.

Visus planuojančius dalyvauti prašome registruotis el. paštu: admin@ljaa.org iš anksto.

Taip pat prašome narių, kurie negalės dalyvauti, perleisti savo balsavimo teisę kitam LJAA nariui, dalyvausiančiam pakartotiniame visuotiniame susirinkime. Balsavimo teisės perleidimo sutartį rasite: http://bit.ly/1ROWPJa.

Pagarbiai
LJAA valdyba