1_atvirumas

Parama

Kiekvienas Lietuvos gyventojas dalį savo sumokėto pajamų mokesčio gali skirti pasirinktam ūkio subjektui. Tai jokių papildomų materialinių išlaidų iš gyventojo nereikalaujantis paramos teikimo būdas, kuriuo gyventojas palaiko, jo manymu, labiausiai remtiną ir visuomenei naudingą sritį. Jei Jūs esate suinteresuoti Lietuvos jaunųjų advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos kėlimu, praktinių įgūdžių ugdymu ir aukšta kompetencija, kviečiame pasinaudoti šia įstatymo suteikta galimybe ir iki 2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirti Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijai.

Kaip pildyti prašymą

Gyventojas, nusprendęs skirti ne didesnę kaip 2 proc. pajamų mokesčio dalį tam tikram subjektui, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos turi užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis nuolat gyvena, nustatytos FR0512 formos prašymą (toliau – Prašymas). Prašymus galima užpildyti tiek ranka, tiek kompiuteriniu būdu. Prašymą gyventojas ar jo įgaliotas asmuo gali pateikti elektroniniu būdu, tiesiogiai įteikti Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui ar atsiųsti paštu.

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

  • paramos gavėjo pavadinimą, buveinės adresą, teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį kodą;
  • ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pvz., 2015 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 proc.).

Prašyme galima nurodyti tiek vieną, tiek kelis paramos gavėjus, tačiau visa prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis negali būti didesnė kaip 2 procentai. Svarbu pažymėti, kad jei Prašyme procentais nurodyta pajamų mokesčio dalis apskaičiavus pervestiną sumą (ją apskaičiuos mokesčių administratorius) sudaro mažiau nei 2,90 EUR, tai tokia suma paramos gavėjams nepervedama.

Jei gyventojas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, Prašymas nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su ta deklaracija.

Jeigu gyventojas neprivalo teikti mokesčių administratoriui metinės pajamų mokesčio deklaracijos, Prašymą nustatytu laiku jis turi pateikti pats arba per savo darbdavį, jeigu pastarasis sutinka.

Daugiau informacijos galite rasti žemiau pateiktose nuorodose:

Užpildyta pavyzdinė forma
Tuščia forma pildymui
Išsamios prašymo pildymo taisyklės
Dažniausiai daromos klaidos

Reikiami Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos rekvizitai:
Juridinio asmens kodas (nurodomas E2 laukelyje): 195706647