Team

Pranešimas apie LJAA eilinį visuotinį narių susirinkimą

Mieli, Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos nariai,

Norime Jums pranešti, kad 2019 m. birželio 6 d. (ketvirtadienį), 18.30 val. yra šaukiamas eilinis visuotinis LJAA narių susirinkimas.

Vieta: Lietuvos advokatūra, Sporto g. 12, Vilnius.

Laikas: 18.30 val.

Darbotvarkė:
1. LJAA visuotinio narių susirinkimo atidarymas. Svečių sveikinimai.
2. Pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas
4. 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas;
5. 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas;
6. 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
7. Kandidatų į LJAA prezidentus prisistatymas;
8. LJAA prezidento(-ės) rinkimai;
9. Kandidatų į LJAA valdybą prisistatymas;
10. LJAA valdybos rinkimai;
11. Kiti klausimai;
12. Susirinkimo uždarymas ir vakarinė dalis.

Po visuotinio susirinkimo kviečiame visus pabendrauti neoficialioje aplinkoje.

Taip pat prašome narių, kurie negalės dalyvauti, perleisti savo balsavimo teisę kitam LJAA nariui, dalyvausiančiam Visuotiniame susirinkime. Balsavimo teisės perleidimo sutarties pavyzdį pridedame, jį taip pat rasite žemiau.

Pranešimas apie visuotinį LJAA narių susirinkimą ir susirinkimo darbotvarkė

Balsavimo teisės perleidimo sutarties projektas

58 total views, 1 views today