paper-3213924_640

Pranešimas apie LJAA eilinį visuotinį narių susirinkimą

Mieli, Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos nariai,

Pranešame, kad 2018 m. gegužės 10 d. (ketvirtadienį), 18.30 val. yra šaukiamas eilinis visuotinis LJAA narių susirinkimas.

Vieta: Lietuvos advokatūra, Sporto g. 12, Vilnius.
Laikas: 18.30 val.

Darbotvarkė:

1. LJAA visuotinio narių susirinkimo atidarymas. Svečių sveikinimai;
2. Pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. 2017 m. metinės veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
4. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas;
5. Kiti klausimai;
6. Susirinkimo uždarymas ir vakarinė dalis.

Po visuotinio susirinkimo kviečiame visus pabendrauti neoficialioje aplinkoje.

Taip pat prašome narių, kurie negalės dalyvauti, perleisti savo balsavimo teisę kitam LJAA nariui, dalyvausiančiam Visuotiniame susirinkime. Balsavimo teisės perleidimo sutarties pavyzdį rasite http://bit.ly/1ROWPJa.