IMG_3594

Kaip tapti nariu?

LJAA nariais gali būti asmenys Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, Advokatūros įstatymo nustatyta tvarka pripažinti advokatais ar turintys teisę užsiimti advokato praktika, ar įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašus bei ne vyresni kaip 45 metų amžiaus.

Norint tapti LJAA nariu reikia pateikti LJAA Prezidentui prašymą, kuris pasirašytinai patvirtinamas LJAA Prezidento arba Generalinio sekretoriaus ir sumokėti Visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Nuo prašymo patvirtinimo ir stojamojo mokesčio sumokėjimo momento pareiškėjas tampa LJAA nariu. Šiuo metu stojamasis nario mokestis – 30 eurų, ir yra užskaitomas kaip nario mokestis už einamuosius kalendorinius metus. Einamųjų kalendorinių metų nario mokestis taip pat yra 30 eurų. Einamasis nario mokestis sumokamas iki Visuotinio asociacijos narių susirinkimo pradžios. Stojamasis ir metinis nario mokestis mokamas į vieną iš Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos banko sąskaitų:

AB SEB bankas, Nr. LT75 7044 0600 0149 1772, banko kodas 70440.

Asmenys, kurie nori tapti LJAA nariais, turi užpildyti prašymą ir išsiųsti jį el. paštu admin@ljaa.org.

Atsisiųsti nario prašymo formą.