IMG_3611

Kodėl verta tapti nariu?

Trumpai pristatant LJAA narystės teikiamą naudą ir atsiveriančias galimybes galima būtų paaiškinti, kad LJAA yra pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindiniai tikslai – jaunų advokatų ir advokatų padėjėjų švietimas bei parama jiems integruojantis į advokatūros sistemą, kolegiško bendradarbiavimo skatinimas, draugiškų ryšių ir advokatų etikos principų puoselėjimas.

Tai, ką gali duoti narystė asociacijoje, iš esmės priklauso nuo kiekvieno iš mūsų norų ir galimybių savarankiškai pasinaudoti narystės nauda. Esame savanoriškai susibūrusi organizacija, patys sprendžiame ką ir kaip daryti siekiant užsibrėžtų tikslų. Viskas priklauso nuo asociacijos narių iniciatyvos.

Vienas iš narystės privalumų – tarptautiniai ryšiai. LJAA yra Europos jaunųjų advokatų asociacijos narė (The European Young Bar Association), todėl visi LJAA nariai turi galimybę dalyvauti šios organizacijos tarptautiniuose renginiuose. LJAA nariai nuolat dalyvauja įvairiuose rengiamuose EYBA renginiuose, konferencijose, susitikimuose. Pati LJAA yra surengusi ne vieną seminarą teisininkams aktualiomis temomis.
Taip pat esame atviri linksmiems šventiniams renginiams ir nevengiame pramogauti. Mūsų stilius – gera nuotaika, pagarba sau, kolegoms ir advokato profesijai.

Galų gale, narystė LJAA, tai tiesiog puiki galimybė praplėsti akiratį ir susirasti daugiau draugų bendraminčių tarpe.

Pasakyk man, kas tavo draugai ir aš pasakysiu, kas esi Tu!