LJAA logo raides PNG

Apie asociaciją

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (LJAA) yra advokatus ir advokatų padėjėjus iki 45 metų vienijanti organizacija.

Pagrindiniai LJAA tikslai yra skatinti teisinį išsilavinimą, ypač ilgalaikes organizacijos narių studijas, padėti ugdyti organizacijos narių praktinius įgūdžius, kelti kvalifikaciją, atstovauti organizacijos narių interesams įvairiose institucijose, platinti informaciją organizacijos narių tarpe apie įvairius Europos jaunųjų advokatų asociacijų bei Tarptautinės jaunųjų teisininkų asociacijos (AIJA) rengiamus susitikimus, konferencijas ir seminarus.

Istorija

LJAA įstatai buvo įregistruoti 1994 m. kovo 17 d. Lietuvos advokatų tarybos protokolu Nr.18. LJAA buvo įsteigta atsižvelgiant į Europos šalių praktiką steigti jaunųjų advokatų asociacijas. Tais pačiais metais LJAA buvo priimta Europos jaunųjų advokatų asociacijos (The European Young Bar Association) nare. LJAA tampriai bendradarbiavo su Londono jaunųjų advokatų grupe (London Young Solicitors Group) pagal EYBA twinning programą. Šios programos pagrindu 1994 – 1995 metais buvo organizuojami susitikimai, seminarai Londone bei Vilniuje, apsikeičiant jaunųjų advokatų delegacijomis iš Lietuvos bei Londono. 2000 m. kovo 31 d. LJAA narių visuotiniame susirinkime buvo nuspręsta įregistruoti Visuomeninę organizaciją Lietuvos jaunųjų advokatų asociaciją. 2000 m. liepos 28 d. Klaipėdoje įvyko Visuomeninės organizacijos Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos steigiamasis susirinkimas. 2000 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr.117-V įregistruota Visuomeninė organizacija Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija, kuri yra LJAA teisių perėmėja ir veiklos tęsėja. 2005 m. pradžioje Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja LJAA įstatų redakcija.

Nuo 2018 metų LJAA tapo Tarptautinės jaunųjų teisininkų asociacijos (the International Young Lawyers’ Association arba AIJA) asocijuotais nariais. Plačiau apie AIJA skaitykite: www.aija.org.

Nuo 2020 metų LJAA organizacinis Europos Jaunųjų Advokatų Asociacijos (the European Young Bar Association arba EYBA) narys.

Vizija

LJAA – įtakinga organizacija, tvirtais komandiniais ryšiais vienijanti visų Lietuvos regionų bei Europos Ekonominės Bendrijoje veikiančius Advokatūros narius, pripažįstančius ir aktyviai remiančius ambicingos ir šiuolaikiškos Advokatūros bendruomenės sukūrimo bei visokeriopo stiprinimo idėją.

Misija

LJAA – jaunosios kartos advokatų ir jų padėjėjų iki 45 metų profesinį tobulėjimą skatinanti bei praktinius įgūdžius ir kompetencijas ugdanti organizacija, grindžiama socialumu, kolegiškumu, atvirumu iniciatyvoms, tarpusavio nuomonių sklaida ir visapusišku bendradarbiavimu.

Kokiomis vertybėmis vadovaujasi LJAA?

  • Atvirumas: esame atviri naujovėms, idėjoms, iniciatyvai, nuomonei
  • Profesionalumas ir nuolatinis tobulėjimas: savo veikla skatiname, ugdome, vertiname, skleidžiame. Mūsų įsitikinimu, nuolatiniam tobulėjimui, siekiant profesionalumo, ribų nėra
  • Kokybiškas socialumas: LJAA pagrindas – bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant pralėsti akiratį ir ugdyti jaunųjų advokatų kompetencijas
  • Veržlumas ir lankstumas: LJAA nėra stereotipų, tik vertybės

Plačiau apie LJAA prezidentę ir valdybos narius skaitykite skiltyje valdymo organai, tuo tarpu miestų ir regionų skyrių atstovus rasite čia.

8,365 total views, 7 views today