Kandidatas (individuali narystė)

LJAA_narystė

LJAA Kandidatais į tikruosius narius (be balsavimo teisės) gali būti asmenys:

Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kurie nėra pripažinti advokatais ar advokato padėjėjais, tačiau atitinka visus kriterijus:

 • studijuoja teisę ir (arba) yra įgiję teisės išsilavinimą,
 • pageidauja tapti Asociacijos Tikruoju nariu, bet esamuoju metu neatitinka visų Tikriesiems nariams keliamų Asociacijos įstatuose nurodytų reikalavimų, tačiau turi perspektyvą per kelerius metus juos įvykdyti;
 • pripažįsta Asociacijos įstatus (www.ljaa.org/dokumentai),
 • moka Kandidato į tikruosius narius mokestį Susirinkimo nustatyta tvarka,
 • turi visas Įstatuose išvardintas teises, išskyrus teisę balsuoti Susirinkimuose, skųsti Asociacijos sprendimus ir užimti Asociacijos Prezidento, Viceprezidento, Iždininko, Generalinio sekretoriaus ir/ar Valdybos nario pareigas.

Norint tapti Kandidatu į tikruosius LJAA narius:

 • užpildykite ir pasirašykite prašymą (atsisiųsti Kandidato prašymo formą);
 • sumokėkite Visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį mokestį (50 eurų, kuris užskaitomas kaip nario mokestis už einamuosius kalendorinius metus). LJAA banko sąskaitos nr. LT75 7044 0600 0149 1772 (AB SEB bankas, banko kodas: 70440);
 • prašymą su el. laiško pavadinimu “Kandidatas” ir apmokėjimo kvitą išsiųskite LJAA Prezidentui el. paštu: admin@ljaa.org;
 • Facebook’e prisijunkite prie Edvinas Meškys, kad galėtume Jus prijungti prie grupės.

Kandidatu į tikruosius narius tampama tik LJAA Prezidentui patvirtinus narystę. LJAA pasilieka teisę atsisakyti patvirtinti Kandidato į tikruosius narius kandidatūrą, o jau patvirtinus – ją panaikinti, jeigu asmuo pateikia klaidingą informaciją, neatitinka kandidatui keliamų reikalavimų ir/ar neatitinka keliamų aukštesnių etikos ir moralės standartų ar asmens veikla nesuderinama su LJAA tikslais.

Kandidatų į tikruosius narius narystės pratęsimas (einamųjų metų įmoka):

 • Sumokėti einamųjų kalendorinių metų nario mokestį 50 eurų iki Visuotinio asociacijos narių susirinkimo pradžios. LJAA banko sąskaitos nr. LT75 7044 0600 0149 1772 (AB SEB bankas, banko kodas: 70440).
 • Mokėjimo paskirtyje nurodykite “Metinis mokestis už Kandidato į narius narystę”.

Dėl galimybės tapti asocijuotais nariais advokatų kontoros ir advokatų profesinės bendrijos atstovai turi susiekti su LJAA prezidentu dr. Edvinu Meškiu el. paštu: edvinas.meskys@gmail.com arba bendruoju paštu: admin@ljaa.org.

6,836 total views, 1 views today