Skyriai

LJAA skyrių paskirtis – užtikrinti didesnį jaunųjų advokatų ir advokatų padėjėjų įsitraukimą ir atstovavimą visoje Lietuvoje bei sumažinti galimą atskirtį tarp Vilniaus ir kitų miestų ar regionų.

LJAA valdyba iš pateiktų kandidatūrų išrenka Skyriaus atstovą 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Per šį laikotarpį skyriaus atstovas rūpinasi naujų LJAA narių pritraukimu paskirtame mieste ar regione. Pritraukęs(-usi) ne mažiau kaip 5 naujus narius iš atstovaujamo miesto (regiono), atstovui oficialiai įteikiamas Skyriaus pirmininko pažymėjimas, kuris suteikia atstovavimo įgaliojimus iki LJAA prezidento ir valdybos kadencijos pabaigos (šiuo metu iki 2021 m. birželio mėnesio Visuotinio narių susirinko).

Skyriaus atstovai (pirmininkai) rūpinasi LJAA strategijos įgyvendinimu, puoselėja asociacijos vertybes, komunikacija su LJAA prezidentu ir valdyba, naujų narių pritraukimu ir esamų interesų atstovavimu mieste, bendrų susitikimų organizavimu ir kita veikla. Skyrių atstovai (pirmininkai) turi teisę inicijuoti susitikimą su LJAA valdybos nariais ir dalyvauti valdybos posėdžiuose.

LJAA nariai bei advokatai ir advokatų padėjėjai, norintys įstoti į asociaciją, pirmiausia turėtų kreiptis į to miesto skyriaus atstovą (pirmininką). Jeigu Jūsų miesto skyriaus atstovas (pirmininkas) dėl bet kokių priežasčių negali padėti/ nepadeda dėl kylančių klausimų ar problemų, visada galite tiesiogiai susisiekti su LJAA prezidentu arba bet kuriuo iš valdybos narių (valdybos narių sąrašas: https://ljaa.org/valdymo-organai).

Skyriaus atstovai (pirmininkai) gali paskirti padėjėjus konkrečių funkcijų įgyvendinimui (pvz., informavimui apie renginius, susitikimų organizavimu, rėmėjų paieškai ir kt.).

Jūsų miestas nėra atstovaujamas? Esate iniciatyvus ir norite suburti jaunuosius advokatus ir advokatų padėjėjus savo mieste? Susisiekite su LJAA prezidentu dr. Edvinu Meškiu (el. paštas: edvinas.meskys@gmail.com, tel. 861134776).

Vilniuje asociaciją tiesiogiai atstovauja LJAA prezidentas ir Valdybos nariai.

LJAA – mūsų visų asociacija!

8,007 total views, 3 views today