Narystė advokatams ir padėjėjams

LJAA_narystė


LJAA tikraisiais nariais gali būti asmenys:

 • Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos valstybės narės piliečiai, LR Advokatūros įstatymo nustatyta tvarka: (i) pripažinti advokatais ar (ii) turintys teisę užsiimti advokato praktika, ar (iii) įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašus

arba

 • Lietuvių kilmės asmenys, dirbantys kitose valstybėse pagal tos šalies advokatūros įstatymo reikalavimus juos pripažinus advokatais ar turinčiais teisę užsiimti advokato praktika, ar įrašytais į advokatų padėjėjų sąrašus,

bei ne vyresni nei 45 metų amžiaus arba ne ilgiau kaip 5 metus įrašyti į praktikuojančių advokatų sąrašą (iki vėlesnės sąlygos).

Norint tapti LJAA tikruoju nariu:

   • užpildykite ir pasirašykite prašymą (atsisiųsti prašymo formą);
   • sumokėkite Visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį mokestį (50 eurų, kuris užskaitomas kaip nario mokestis už einamuosius kalendorinius metus). LJAA banko sąskaitos nr. LT75 7044 0600 0149 1772 (AB SEB bankas, banko kodas: 70440). Mokėjimo paskirtyje nurodykite “Stojimo mokestis“;
   • prašymą su el. laiško pavadinimu “Individuali narystė” ir apmokėjimo kvitą išsiųskite LJAA Prezidentui el. paštu: admin@ljaa.org. (dėmesio: negavus atsakymo per kelias dienas, pasitikrinkite, ar LJAA atsakymas nepateko į “Šiukšlių” folderį).

Tikruoju nariu tampama įvykdžius aukščiau nurodytus reikalavimus. LJAA pasilieka teisę atsisakyti patvirtinti narystę, o jau patvirtinus – ją panaikinti, jeigu asmuo pateikia klaidingą informaciją, neatitinka nariui keliamų reikalavimų ir/ar aukštesnių etikos ir moralės standartų ir/ar jeigu asmens veikla nesuderinama su LJAA tikslais.

Narystės pratęsimas (einamųjų metų įmoka):

   • sumokėti einamųjų kalendorinių metų nario mokestį 50 eurų* iki Visuotinio asociacijos narių susirinkimo pradžios. LJAA banko sąskaitos nr. LT75 7044 0600 0149 1772 (AB SEB bankas,  banko kodas: 70440).
   • Mokėjimo paskirtyje nurodykite “Metinis mokestis už narystę 202X metais“.

Nuo narystės mokesčio atleisti:

 • Valdybos nariai;
 • Garbės nariai (sąrašas čia). Visi buvę LJAA prezidentai po kadencijos automatiškai tampa Garbės nariais.

Dėl galimybės tapti asocijuotais nariais advokatų kontoros ir advokatų profesinės bendrijos atstovai turi susiekti su LJAA prezidentu dr. Edvinu Meškiu el. paštu: edvinas.meskys@gmail.com arba bendruoju paštu: admin@ljaa.org.

*Narystės mokestis pakeltas nuo 30 iki 50 EUR Visuotinio susirinkimo metu 2022-06-30 d. už balsavus 64 nariams, prieš 10 narių ir 4 susilaikius. 

15,640 total views, 6 views today