Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

ĮŽANGA

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta lengvai suprantama kalba, kad Jūs galėtumėte suprasti, kas mes esame, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Ši Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista ar papildyta tam, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, Jums naudojantis Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos (LJAA), juridinio asmens kodas: 195706647, registruota buveinė: Sporto g. 12, 09200, Vilnius, Lietuva (toliau – Asociacija), paslaugomis, interneto svetaine, socialinėmis paskyromis socialiniuose tinkluose ar kitaip bendraujant su Asociacija.

Asociacija rekomenduoja Jums skirti laiko susipažinti su šia Privatumo politika.

Jei nesutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Asociacijai savo Asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Asociacija renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

 • užpildote ir pateikiate prašymą įstoti į Asociaciją kaip individualus ar asocijuotas narys;
 • lankotės Asociacijos nariams skirtoje interneto svetainėje, Asociacijos socialinių tinklų paskyrose (pavyzdžiui, Facebook paskyroje „Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija – LJAA“) arba naudojatės jais;
 • siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Asociacija;
 • registruojatės į Asociacijos ar jos partnerių renginius;
 • balsuojate Asociacijos susirinkimų metu;
 • sutinkate gauti Asociacijos siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Asociacijos naujienlaiškį;
 • teikiate Asociacijai savo prekes ar paslaugas;
 • susisiekiate su Asociacija dėl bet kokių kylančių klausimų el. paštu, telefonu ar per socialinius tinklus;
 • dalyvaujate Asociacijos renginiuose, projektuose, mokymuose, akcijose;
 • kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Asociacija kaip narys, vartotojas, klientas, tiekėjas, rangovas ar kitas asmuo, turintis su Asociacija verslo ar vartojimo santykių.

Asociacija yra savanoriška ir nepriklausoma organizacija, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis advokatus ir advokatų padėjėjus iki 45 metų, kurie pagal įstatus gali būti nariais. Pagrindiniai LJAA tikslai yra skatinti teisinį išsilavinimą, ypač ilgalaikes organizacijos narių studijas, padėti ugdyti organizacijos narių praktinius įgūdžius, kelti kvalifikaciją, atstovauti organizacijos narių interesams įvairiose institucijose, platinti informaciją organizacijos narių tarpe apie įvairius Europos jaunųjų advokatų asociacijų bei Tarptautinės jaunųjų teisininkų asociacijos (AIJA) rengiamus susitikimus, konferencijas ir seminarus ir vykdyti kitą nariams naudingą veiklą.

Asociacijoje už duomenų apsaugos įgyvendinimo politiką atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

 • LJAA prezidentas dr. Edvinas Meškys;
 • Adresas: Sporto g. 12, 09200, Vilnius; arba
 • El. paštas: admin@ljaa.org

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS ASOCIACIJA RENKA

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (narys, klientas, tiekėjas ir t.t.) ir kaip su Asociacija bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t.t.), Asociacija gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis. Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

Asmens duomenys, kuriuos Asociacija gauna tiesiogiai iš Jūsų:

Duomenys

Asmens duomenys, kuriuos Asociacija renka automatiškai:

Jums lankantis ar naudojantis Asociacijos Svetaine ar socialinėmis paskyromis (įskaitant, Facebook ar Linkedin) ar kita programine įranga, el. būdu užsisakant Asociacijos naujienlaiškius ar kitaip kontaktuojant su Asociacija skaitmeniniais kanalais, Asociacija gali rinkti Jūsų Asmens duomenis automatiškai, t. y. Asociacija gali rinkti informaciją, kurią Asociacijai siunčia Jūsų kompiuteris, mobilus telefonas, kitas galinis įrenginys ar kita prieigos priemonė, kiek tai numato galiojantys teisės aktai:

Duomenys 2

Asmens duomenys, kuriuos Asociacija gauna iš kitų šaltinių

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų paties pateiktos informacijos, Asociacijos svetainės, socialinių paskyrų, programinės įrangos ir kitų skaitmeninių kanalų automatiškai surinktos informacijos, Asociacija taip pat gali gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, rinkodaros partnerių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų šalių.

Priklausomai nuo Jūsų naudojamo socialinio tinklo nustatymų, jei pasirenkate susieti savo socialinio tinklo paskyrą su savo paskyra Asociacijos svetainėje, Asociacija galės matyti tam tikrus duomenis iš Jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant Jūsų asmeninės paskyros duomenis.

Asociacijos svetainėje www.ljaa.org paspaudę ant Facebook ikonos Jūs pateksite į mūsų socialinę paskyrą „Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija – LJAA“ (toliau – Asociacijos FB paskyra), kurią valdo Asociacija. Kai Jūs lankysitės Asociacijos FB paskyroje, Facebook Airija rinks tam tikrą Jūsų asmeninę informaciją ir perduos mums anoniminę analitinę informaciją apie Jus, t.y., vadinamus įžvalgos duomenis (angl. insight data). Dagiau informacijos apie Facebook atliekamą duomenų tvarkymą rasite čia. Facebook ir Asociacija yra jungtiniai įžvalgos duomenų valdytojai. Norėdami geriau suprasti, kaip Facebook tvarko Jūsų asmeninius duomenis, prašome skaityti Facebook Privatumo politikoje.

Asociacija tvarko įžvalgos duomenis turėdama teisėtą tikslą suprasti, kaip Jūs naudojatės mūsų Facebook paskyra (puslapiu) ir joje pateikiama informacija ir padėti mums pagerinti Asociacijos veiklą ir pateikiamą turinį. Jeigu norėtumėte įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome susisiekti su mumis (admin@ljaa.org arba kreipiantis į Asociacijos valdybos narius) arba Facebook atstovais.

KAIP ASOCIACIJA NAUDOJA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Asociacija renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo veiklos tikslais.
Asociacija bet kuriuo atveju yra pasiryžusi užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos Asociacija renka ir naudoja, būtų skirti ir tinkami tikslams, kuriems šie duomenys buvo gauti, ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui.

Žemiau lentelėje rasite sąrašą tikslų, kuriais Asociacija gali naudoti Jūsų Asmens duomenis:
Duomenys 3

KOKIU TEISINIU PAGRINDU ASOCIACIJA TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Siekdama tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Asociacija gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Jūsų sutikimas. Jeigu Asociacija remiasi Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu Jūsų Asmens duomenų tvarkymui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;
 • Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
 • Būtinybė vykdyti teisines priemones ir pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Būtinybė saugoti Asociacijos teisėtus interesus;
 • Būtinybė apsaugoti bet kokio asmens gyvybiškai svarbius interesus;
 • Bet kokie kiti teisiniai pagrindai, kuriuos leidžia galiojantys teisės aktai.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų Asmens duomenis (Jūsų pačių pateiktus, surinktus automatiškai ar gautus iš trečiųjų šalių) tiesioginei rinkodarai Asociacija naudoja tik gavusi dėl Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu admin@ljaa.org.

Jei turime dėl to Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus Jūsų asmens duomenis galime naudoti profiliavimui, t.y. siekdami susidaryti nuomone, kas Jums galėtų būti įdomu, ko Jūs norėtumėte ar ko Jums galėtų reikėti.

KAM ASOCIACIJA TEIKIA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Asociacija neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, Asociacija gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims:

 • Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti Asociacijos teises, Asociacija gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri Asociacijos veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu.
 • Duomenų tvarkytojams: Asociacija turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Asociacijos Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia Asociacijai paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Asociacijos, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Asociacija, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Asociacijos pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.
 • Trečiosioms šalims, padedančioms Asociacijai teikti paslaugas: Asociacija turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Asociacijos veiklos vykdymui pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie nors ir nėra duomenų tvarkytojais, teikia paslaugas Asociacijai, kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pvz., finansų įstaigos, skolų išieškojimo bendrovės, kurjerių tarnybos ir kita. Asociacija imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Asociacijos pasitelkti tretieji asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas: Asociacija turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimus. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.

AUTOMATINIS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR PROFILIAVIMAS

Asociacija gali naudoti Jūsų Asmens duomenis automatiniam sprendimų priėmimui (sprendimai priimami vien automatinėmis priemonėmis be žmogaus įsikišimo) ir profiliavimui (automatinis Asmens duomenų tvarkymas, naudojamas siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus). Profiliavimas gali būti automatinio sprendimų priėmimo dalimi.

Automatinis sprendimų priėmimas ir/ar profiliavimas yra galimas, kai:

 • Jis yra reikalingas, kad galėtume su Jumis sudaryti sutartį ar ją vykdytume;
 • Kai tokią teisę mus suteikia teisės aktai;
 • Kai turime dėl to Jūsų aiškų sutikimą.

Jei automatiniam sprendimų priėmimui ir/ar profiliavimui naudojami specialių kategorijų asmens duomenys, tą darome tik turėdami aiškų Jūsų sutikimą ar kai toks tvarkymas yra būtinas reikšmingais visuomenės interesais. Kai Jūsų asmens duomenis naudojame automatiniam sprendimų priėmimui ir/ar profiliavimui, įsipareigojame Jums suteikti informaciją apie tokį duomenų tvarkymą bei suteikti galimybę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

KADA ASOCIACIJA PERDUODA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS Į UŽSIENĮ

Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi už valstybės, kurioje gyvenate, ribų, jei tai yra būtina siekiant tikslų, aprašytų šioje Privatumo politikoje.

Jeigu esate valstybėje, kuri yra Europos Ekonominės Erdvės narė, Asociacija gali perduoti Jūsų duomenis valstybėms už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Kai kurias šių valstybių Europos Komisija pripažįsta kaip užtikrinančias pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį. Kai duomenys perduodami iš Europos Ekonominės Erdvės į kitas valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį, Asociacija imasi tinkamų priemonių Jūsų Asmens duomenims apsaugoti, pvz., organizacinių ir teisinių priemonių (įmonėms privalomų taisyklių ir Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų perdavimo sutarčių sąlygų). Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su už Asociacijos asmens duomenų apsaugą atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktais.

KIEK LAIKO ASOCIACIJA SAUGO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų Asmens duomenis Asociacija saugo laikotarpį, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie ir buvo surinkti (šių tikslų detalus aprašymas pateikiamas aukščiau esančiame skyriuje “Kaip Asociacija naudoja Jūsų Asmens duomenis”). Prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį.

Kriterijai, kuriuos Asociacija naudoja Asmens duomenų laikymo laikotarpiui nustatyti, be kita ko, apima toliau nurodytus:

 • Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad Asociacija galėtų teikti Jums savo paslaugas, prekes arba vykdyti savo veiklą?
 • Ar turite Asociacijos paskyrą? Tokiu atveju Asociacija laikys Jūsų duomenis kol Jūsų paskyra bus aktyvi arba kol Asociacija turės teikti Jums paslaugas.
 • Ar Asociacija yra teisiškai, sutartimi ar panašiai įpareigota saugoti Jūsų duomenis? Pavyzdžiui, mums gali būti privalomi atitinkamos valstybės teisės aktuose įtvirtinti įpareigojimai dėl duomenų saugojimo terminų, valdžios įstaigų nurodymai saugoti tam tikrus duomenis arba duomenis mums bus būtina saugoti teisių gynimo tikslais.

KAIP ASOCIACIJA UŽTIKRINA JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Asociacija imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Asociacijos paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Asociacija yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

Asociacijos narių duomenys yra pasiekiami tik nariams, kurie vykdo atitinkamas funkcijas Asociacijoje (pvz., Prezidentui, valdybos nariams ir skyrių atstovams). Prieiga prie asmeninių duomenų yra užtikrinta slaptažodžiais ir kitomis saugumo priemonėmis.

KOKIOS YRA JŪSŲ PAREIGOS

Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Asociacijai pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio Asmens duomenų pateikimo.

KOKIAS TEISES JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE

Asociacija siekia Jums suteikti galimybę susipažinti su Jūsų duomenimis. Paprastai Jūs galite savarankiškai valdyti savo duomenis (pvz., prisijungdami prie savo paskyros Asociacijos narių intranete) ir juos atnaujinti, keisti arba, jeigu tai teisėtai įmanoma, ištrinti.

Jūs visuomet galite susisiekti su Asociacija, jeigu norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, be kita ko:

 • Teisę būti informuotam apie Asociacijos atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais Asociacija dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;
 • Teisę susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: gauti informaciją, ar Asociacija tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;
 • Teisę prašyti ištaisyti Asociacijos tvarkomus Jūsų Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;
 • Teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Asociacijos teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
 • Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Asociacijos interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

Asociacija įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Asociacija gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

Tam tikrais atvejais, prieš pradėdama vykdyti Jūsų prašymą, Asociacija gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

SKUNDAI

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.

Vis tik, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, tad prašytume esant bet kokiam nusiskundimui visų pirma kreiptis į mus, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu admin@ljaa.org.

KAIP ASOCIACIJA NAUDOJA SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS

Asociacijos svetainėje gali būti naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės vartotojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Asociacijos svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia Asociacijai užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. Asociacija naudoja slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Asociacija naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:

 • Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei registruotas vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio.
 • Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Asociacijai pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai.
 • Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei, kad Asociacija galėtų suteikti patobulintas funkcijas.
 • Tiksliniai slapukai: Asociacija gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos Asociacijos paslaugos, dominančios konkrečius vartotojus.
 • „Google Analytics“: Asociacija naudoja „Google Analytics“, kad suprastų lankytojų elgseną Asociacijos interneto svetainėje. Tai reiškia, kad kai lankotės Asociacijos svetainėje, Jūsų naršyklė automatiškai siunčia tam tikrą informaciją „Google“. Pavyzdžiui, puslapio, kuriame lankotės interneto adresą ir Jūsų IP adresą. Daugiau išsamios informacijos apie tai, kaip „Google“ technologijos renka ir apdoroja duomenis, rasite šioje nuorodoje: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Jei nenorite, kad „Google Analytics“ būtų naudojamas Jūsų naršyklėje, galite įdiegti „Google Analytics“ naršyklės priedą. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ ir „Google“ Privatumo politiką galite rasti: https://policies.google.com/privacy

KADA ATNAUJINAMA PRIVATUMO POLITIKA

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, Asociacijai gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties Asociacija rekomenduoja Jums periodiškai apsilankyti Asociacijos interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

Jei Asociacija atliks esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, apie tai Asociacija iš anksto informuos, paskelbdama pranešimą Asociacijos interneto svetainėje.

Privatumo politika galioja nuo 2018-05-24 d.

4,996 total views, 3 views today