EYBA

EYBA

Europos jaunųjų advokatų asociacija (EYBA – The European Young Bar Association)

Kas yra Europos jaunųjų advokatų asociacija?

Europos jaunųjų advokatų asociacija (EJAA) – pelno nesiekianti daugianacionalinė jaunųjų advokatų asociacija, atstovaujanti daugiau nei 200.000 jaunųjų advokatų interesams visoje Europoje. Ji buvo įsteigta 1993 m. gegužės 23 d. Prahoje. EJAA įsteigė 18 narių asociacijų. EJAA formalizavo neformalius ryšius, kurie jau egzistavo tarp daugelio miestų jaunųjų advokatų grupių.

EJAA yra išskirtinė organizacija, suvienijusi visos Europos jaunųjų advokatų grupes. EJAA buvo sukurta pagyvinti bendradarbiavimą tarp jaunųjų advokatų bei paskatinti jų interesus. Kiekvienais metais EJAA visuotinis susirinkimas vyksta arba Vakarų, arba Rytų Europos šalyje. Susitikimai jau buvo organizuoti Prahoje, Amsterdame, Budapešte, Kopenhagoje, Varšuvoje, Killarney mieste Airijoje, Amsterdame, Bolonijoje, Vilniuje, Edinburge, Romoje ir Belgrade.

Narystės privalumai

užmegzti ryšius tarp advokatų visoje geografinėje Europoje;
skatinti jaunųjų advokatų interesus Europoje;
dalyvauti EJAA ir jos narių organizuojamuose seminaruose ir konferencijose, skirtose aptarti aktualias teisines temas;
padėti organizuoti jaunųjų advokatų abipusius pažintinius vizitus Europoje;
gauti informacijos apie jaunuosius advokatus Europos mastu;
turėti balsą EJAA, siekiančioje formuoti politiką, įtakojančią jaunųjų advokatų padėtį Europoje.

Kas gali tapti nariu?

EJAA nariu gali tapti jauniesiems advokatams atstovaujanti asociacija, veikianti tam tikrame mieste ar teritorijoje, esančiuose geografiniame Europos regione. Ten, kur nėra mieste ar konkrečioje teritorijoje veikiančios asociacijos, nacionalinė (ar kita) asociacija, atstovaujanti kvalifikuotiems jauniems advokatams, gali kreiptis į Vykdomąjį komitetą dėl narystės.

Naujų jaunųjų advokatų grupių susiformavimas

EJAA paskatino jaunųjų advokatų asociacijų susikūrimą kai kuriuose miestuose bei šalyse. Pirmoji oficialioji advokatų asociacija padedant EJAA susiformavo Hamburge, Vokietijoje.

EJAA taip pat padėjo sukurti jaunąsias advokatų grupes šiuose miestuose ir valstybėse: Albanija, Berlynas, Latvija, Lietuva, Estija, Krokuva, Sankt Peterburgas, Varšuva, Lisabona, Jugoslavija, Brno, Slovėnija.

Euroadvokatas

1995 metais EJAA pradėjo leisti savo naują žurnalą Euroadvokatas. Euroadvokatas suteikia galimybę jauniems advokatams informuoti bei bendradarbiauti su savo kolegomis.

Prekybos vietos

Tai yra nauja iniciatyva, skirta paskatinti jaunus advokatus organizuoti apsikeitimo vizitus. Advokatas, norintis padirbėti kitame mieste/valstybėje nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių laikotarpį, kreipiasi į EJAA, siūlydamas savo darbo vietą. EJAA bando surasti jam kitą tokiu apsikeitimu suinteresuotą jauną advokatą, gyvenantį būtent tame mieste/vietoje. Ši bendradarbiavimo schema vadinasi “Prekybos vietos”.

Interneto svetainė

EJAA sukūrė savo interneto svetainę, talpinančią reikalingą informaciją apie EJAA ir jos narius. Informaciją apie EJAA seminarus, atskiras EJAA narių iniciatyvas, EJAA įgyvendinamų projektų rezultatus galite rasti interneto svetainėje adresu www.eyba.org. Sekdama šiuo pavyzdžiu Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija sukūrė savo tinklapį Lietuvoje.

3,983 total views, 2 views today