Garbės nariai

LJAA garbės narys – asmuo, nusipelnęs LJAA savo veikla vystant ir populiarinant asociaciją, remiant LJAA idėjas ir projektus, visuomeniškai prisidėjęs prie LJAA plėtros arba asmuo, dėl savo žinomumo ar reputacijos gerai žinomas kitų asmenų tarpe kaip nepriekaištingo elgesio, vertybinės skalės turėjimo, prisidedantis prie Lietuvos advokatūros ar LJAA veiklos (toliau – Garbės narys).

Šiuo metu Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos Garbės nariais (sąrašas alfabeto tvarka) yra:

1. Kęstutis Adamonis
2. Ramūnas Audzevičius
3. Gintautas Bartkus
4. Renata Beržanskienė
5. Audrius Biguzas
6. Edmundas Budvytis
7. Elijus Burgis
8. Gediminas Dominas
9. Tomas Drukteinis
10. Dalia Foigt – Norvaišienė
11. Vilija Gražulytė
12. Jurgita Judickienė
13. Jonas Kairevičius
14. Ingrida Krolienė
15. Marius Liatukas
16. Gražina Mauručaitienė
17. Liudvika Meškauskaitė
18. Irmantas Norkus
19. Simona Oliškevičiūtė – Cicėnienė
20. Leonas Virginijus Papirtis
21. Gintaras Pukas
22. Jonas Saladžius
23. Laimonas Skibarka
24. Andrius Smaliukas
25. Džiolana Tarvainytė
26. Vilija Vaitkutė – Pavan
27. Rolandas Valiūnas
28. Ignas Vėgėlė
29. Vytautas Zabiela

 

Plačiau apie LJAA Garbės nario vardo suteikimo tvarką skaitykite: https://ljaa.org/dokumentai

Garbės nario vardą suteikia Valdyba. Dabartinės valdybos narių sąrašą rasite: https://ljaa.org/valdymo-organai/

2,869 total views, 1 views today