Garbės nariai

LJAA garbės narys – asmuo, nusipelnęs LJAA savo veikla vystant ir populiarinant asociaciją, remiant LJAA idėjas ir projektus, vadovavęs asociacijai kaip prezidentas ir/ar visuomeniškai prisidėjęs prie LJAA plėtros arba asmuo, dėl savo žinomumo ar reputacijos gerai žinomas kitų asmenų tarpe kaip nepriekaištingo elgesio, vertybinės skalės turėjimo, prisidedantis prie Lietuvos advokatūros ar LJAA veiklos (toliau – Garbės narys).

Šiuo metu Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos Garbės nariais (sąrašas alfabeto tvarka pagal vardą) yra:

 1. Andrius Smaliukas
 2. Audrius Biguzas
 3. Dalia Foigt – Norvaišienė
 4. Džiolana Tarvainytė
 5. Edvinas Meškys
 6. Edmundas Budvytis
 7. Elijus Burgis
 8. Gediminas Dominas
 9. Giedrius Abromavičius
 10. Gintaras Pukas
 11. Gintautas Bartkus
 12. Gražina Mauručaitienė
 13. Greta Kubiliūnaitė
 14. Ignas Vėgėlė
 15. Ingrida Krolienė
 16. Irmantas Norkus
 17. Jonas Kairevičius (in memoriam)
 18. Jonas Saladžius
 19. Jurgita Judickienė
 20. Kęstutis Adamonis
 21. Laimonas Skibarka
 22. Leonas Virginijus Papirtis
 23. Liudvika Meškauskaitė
 24. Marius Liatukas
 25. Mindaugas Kukaitis
 26. Ramūnas Audzevičius
 27. Rasa Grambaitė – Pusčienė
 28. Renata Beržanskienė
 29. Rolandas Valiūnas
 30. Simona Oliškevičiūtė – Cicėnienė
 31. Tomas Drukteinis
 32. Vilija Gražulytė
 33. Vilija Vaitkutė – Pavan
 34. Vytautas Zabiela (in memoriam

Plačiau apie LJAA Garbės nario vardo suteikimo tvarką skaitykite: https://ljaa.org/dokumentai. Nuo 2020 metų Valdybos sprendimu visi LJAA Prezidentai po jų kadencijos automatiškai tampa Garbės nariais.

Garbės nario vardą suteikia Valdyba. Dabartinės valdybos narių sąrašą rasite: https://ljaa.org/valdymo-organai/

7,112 total views, 3 views today