Garbės nariai

LJAA garbės narys – asmuo, nusipelnęs LJAA savo veikla vystant ir populiarinant asociaciją, remiant LJAA idėjas ir projektus, visuomeniškai prisidėjęs prie LJAA plėtros arba asmuo, dėl savo žinomumo ar reputacijos gerai žinomas kitų asmenų tarpe kaip nepriekaištingo elgesio, vertybinės skalės turėjimo, prisidedantis prie Lietuvos advokatūros ar LJAA veiklos (toliau – Garbės narys).

Šiuo metu Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos Garbės nariais (sąrašas alfabeto tvarka pagal vardą) yra:

 1. Andrius Smaliukas
 2. Audrius Biguzas
 3. Dalia Foigt – Norvaišienė
 4. Džiolana Tarvainytė
 5. Edmundas Budvytis
 6. Elijus Burgis
 7. Gediminas Dominas
 8. Giedrius Abromavičius
 9. Gintaras Pukas
 10. Gintautas Bartkus
 11. Gražina Mauručaitienė
 12. Greta Kubiliūnaitė
 13. Ignas Vėgėlė
 14. Ingrida Krolienė
 15. Irmantas Norkus
 16. Jonas Kairevičius
 17. Jonas Saladžius
 18. Jurgita Judickienė
 19. Kęstutis Adamonis
 20. Laimonas Skibarka
 21. Leonas Virginijus Papirtis
 22. Liudvika Meškauskaitė
 23. Marius Liatukas
 24. Ramūnas Audzevičius
 25. Rasa Grambaitė – Pusčienė
 26. Renata Beržanskienė
 27. Rolandas Valiūnas
 28. Simona Oliškevičiūtė – Cicėnienė
 29. Tomas Drukteinis
 30. Vilija Gražulytė
 31. Vilija Vaitkutė – Pavan
 32. Vytautas Zabiela

Plačiau apie LJAA Garbės nario vardo suteikimo tvarką skaitykite: https://ljaa.org/dokumentai. Nuo 2020 metų Valdybos sprendimu visi LJAA Prezidentai po jų kadencijos automatiškai tampa Garbės nariais.

Garbės nario vardą suteikia Valdyba. Dabartinės valdybos narių sąrašą rasite: https://ljaa.org/valdymo-organai/

3,880 total views, 1 views today