LJAA valdyba susitinka su Lietuvos Advokatūros pirmininku

LJAA valdyba susitiko su Lietuvos Advokatūros pirmininku

2019 m. birželio 27 d. naujai išrinktas LJAA prezidentas dr. Edvinas Meškys ir valdybos nariai: Vincentas Zabulis, Marta Matiukevič, Greta Kubiliūnaitė ir Artūras Ždanovičius susitiko su Lietuvos Advokatūros pirmininku prof. dr. Ignu Vėgėle. Susitikimo metu aptarta LJAA veiklos strategija ir kryptys, bendradarbiavimo galimybės su Lietuvos Advokatūra, egzaminų tvarkos tobulinimo klausimai, artimiausi LJAA renginiai ir kiti jauniesiems advokatams svarbūs klausimai.

1,392 total views, 1 views today