rear-view-business-executives-show-their-approval-by-raising-hands

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS 2023 M. LJAA NARIŲ SUSIRINKIMAS IR TIKRŲJŲ NARIŲ BALSAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS 2023 M. LJAA NARIŲ SUSIRINKIMAS IR TIKRŲJŲ NARIŲ BALSAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

NUOTOLINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (LJAA) visuotinis narių susirinkimas šiais metais šaukiamas 2023 d. birželio 29 d. 19:00 val. – 21:00 val. Susirinkimas vyks elektroninėmis ryšių priemonėmis, jungiantis į vaizdo konferenciją Zoom platformoje. Nuoroda prisijungimui siunčiama kiekvienam asociacijos nariui el. paštu. Susirinkimo metu bus pristatomi balsavimo raštu rezultatai ir LJAA pranešimas (pilną susirinkimo programą žr. žemiau).

BALSAVIMAS IŠ ANKSTO

Kadangi susirinkimas vyks nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis, galimybė balsuoti pačio susirinkimo metu sudaroma nebus. Todėl asociacijos nariai kviečiami pasinaudoti teise LJAA visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuoti iš anksto iki 2023 m. birželio 26 d. 18 val., pateikiant LJAA administracijai tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Kaip ir visuotiniame narių susirinkime, taip ir balsuojant iš anksto, sprendžiamojo balso teisę turi visi tikrieji asociacijos nariai, susimokėję narystės mokestį už 2023 ir ankstesnius metus. Vienas tikrasis narys susirinkime turi vieną balsą. Balsavimo teisę turi organizacijos vadovas arba raštiškai vadovo įgaliotas kitas organizacijos atstovas.

BALSAVIMO KLAUSIMAI

Balsavimo biuletenis kiekvienam asociacijos nariui siunčiamas el. paštu. Klausimai, kuriais kviečiame balsuoti raštu (UŽ / PRIEŠ / SUSILAIKAU) yra šie:
⭐️ Darbotvarkės patvirtinimas (sekretoriaus rinkimai, pateikiami dokumentai ir kt.);
⭐️ LJAA 2022 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimas;
⭐️ LJAA 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimas;
⭐️ LJAA prezidento ir Valdybos narių rinkimai.

TINKAMI BALSAVIMO BŪDAI

Užpildyti bendruosius balsavimo biuletenius ir pateikti savo balsus galima dviem būdais:

Būdas Nr. 1:

LJAA narys turėtų užpildyti balsavimo raštu biuletenį ir pasirašyti elektroniniu parašu. Tinkamai užpildytą ir elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį siųsti LJAA administracijai el. paštu admin@ljaa.org iki 2023 m. birželio 26 d. 18 val.

Biuletenio pasirašymui su kvalifikuotu parašu tinka bet kuri speciali pasirašymo platforma; LJAA administracija rekomenduoja naudoti „GoSign“. Pasirašant „GoSign“ platformoje, tuščius laukus prašome užpildyti taip:
· Paskirtis: LJAA
· Pasirašantis asmuo: LJAA nario vardas ir pavardė
· Kontaktinė informacija: pasirašančio asmens el. pašto adresas
· Parašo atvaizdo vieta: Pradžioje dešinėje

Būdas Nr. 2:

LJAA narys turėtų atsispausdinti, užpildyti, pasirašyti balsavimo raštu biuletenį, biuletenio originalą išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu adresu: advokatų kontora „VILYS, MEŠKYS ir PARTNERIAI“, skirta: dr. Edvinui Meškiui, adresu: Gedimino pr. 33-2, LT-01104, Vilnius, o nuskanuotą biuletenį atsiųsti LJAA administracijai el. paštu (admin@ljaa.org). Tinkamai užpildyti balsavimo raštu biuleteniai originalai gali būti siunčiami tiek registruotu, tiek paprastuoju paštu. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki 2023 m. birželio 26 d. 18 val.

NUOTOLINIO SUSIRINKIMO PROGRAMA

Visi balsavimo rezultatai bus suskaičiuoti iki nuotolinio susirinkimo ir paskelbti susirinkimo metu.
· 19:00 – 19:30 LJAA 2022 m. veiklos, finansinės atskaitomybės pristatymas. Balsavimo rezultatai;
· 19:30 – 20:30 LJAA 2023 m. veiklos planų pristatymas ir išrinktų kandidatų pasisakymai;
· 20:30 – 21:00 Klausimai – atsakymai
· 21:00 Pabaiga

PAPILDOMA INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

· LJAA administracija laukia asociacijos narių balsavimo biuletenių ir susitikimo su nariais nuotoliniu būdu!
· Papildoma informacija teikiama el. p. admin@ljaa.org
· Naują LJAA įstatų redakciją ir visuotiniam narių susirinkimui teikiamus tvirtinti dokumentus rasite adresu: https://ljaa.org/dokumentai/. Šie dokumentai bus siunčiami ir el. paštu kartu su pranešimu apie susirinkimą;
· Primename, kad kiekvienas LJAA narys privalo mokėti narystės mokesčius už einamuosius metus metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki Visuotinio narių susirinkimo momento. Šiuo atveju balsuoti galėsite tik tada, jeigu esate tinkamai įvykdę šią pareigą.

1. PRANEŠIMAS LJAA ŠAUKIAMAS VISUOTINIS 2023 M

2. LJAA Veiklos-ataskaita_2022.

3. LJAA Metinis pranesimas_2022.

4. LJAA Aiškinamasis raštas_2022
5. LJAA_Balsavimo-biuletenis_2023

Dr. Edvinas Meskys
LJAA prezidentas

1,282 total views, 1 views today