2020-07-29 09_35_49-LJAA Veiklos Ataskaita Nariams - 2019 ir 2020 1P.pdf - Adobe Acrobat Reader 2017

2020-07-28 d. įvyko LJAA visuotinis narių susirinkimas

2020-07-28 d. įvyko LJAA visuotinis narių susirinkimas, kurio metu asociacijos prezidentas advokatas dr. Edvinas Meškys pristatė veiklos ataskaitą už itin sėkmingus 2019 metus ir aptarė ateities planus, tuo tarpu LJAA iždininkas Artūras Ždanovičius aptarė, kaip kilo LJAA pajamos iš naujų asociacijos narių (individualių narių skaičius padidėjo nuo 88 iki 190; atsirado nauji 8 asocijuoti nariai) bei naujų rėmėjų. Asociacijos veikla buvo pastebima teisininkų visuomenėje ir dėl itin greitos plėtros, kurią LJAA sugebėjo pasiekti įsteigusi net 9 skyrius (5 skyriai Lietuvos didžiausiuose miestuose ar regionuose bei skyriai Ispanijoje, Vokietijoje, Norvegijoje bei Airijoje).

LJAA narių susirinkimo metu taip pat buvo pritarta ir įstatų atnaujinimui, kuris leis prie asociacijos prisijungti:
1) Kandidatams į tikruosius narius, t.y., asmenims, studijuojantiems arba baigusiems teisę, tačiau dar neįgijusiems advokato padėjėjo statuso;
2) asmenims, kurie nors ir viršija 45 metų amžiaus ribą, tačiau neturi 5 metų advokato darbo stažo (t.y., išplečiamas “jaunojo” advokato suvokimas ne tik pagal metus, bet ir pagal advokato darbo stažą);
3) lietuvių kilmės teisininkams, kurie advokato padėjėjo ar advokato praktiką atlieka pagal užsienio šalies Advokatūros reikalavimus.

Su visais dokumentais, kurie buvo pateikti LJAA visuotinio susirinkimo metu, galite susipažinti adresu: www.ljaa.org/dokumentai

Pagarbiai
Dr. Edvinas Meškys
Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos prezidentas

875 total views, 2 views today