LJAA nariai

2020-07-28 d. šaukiamas visuotinis narių susitikimas (išankstinis balsavimas nuotoliniu būdu)

PRANEŠIMAS
Dėl Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo
2020-07-05, Vilnius

Pranešame, kad Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (LJAA) visuotinis narių susirinkimas šiais metais šaukiamas liepos 28 d. 17:30 val. – 19:00 val. Esant visuotinei pandemijai ir siekiant išvengti minimaliausios rizikos bei grėsmės sveikatai, susirinkimas vyks elektroninėmis ryšių priemonėmis, jungiantis į vaizdo konferenciją Zoom platformoje. Nuoroda prisijungimui siunčiama kiekvienam asociacijos nariui el. paštu. Susirinkimo metu bus pristatomi balsavimo raštu rezultatai ir LJAA pranešimas (pilną susirinkimo programą žr. žemiau).

Kadangi susirinkimas vyks nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis, galimybė balsuoti pačio susirinkimo metu sudaroma nebus. Todėl asociacijos nariai kviečiami pasinaudoti teise LJAA visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuoti iš anksto iki liepos 23 d. 12 val., pateikiant LJAA administracijai tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Kaip ir visuotiniame narių susirinkime, taip ir balsuojant iš anksto, sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą. Balsavimo teisę turi organizacijos vadovas arba raštiškai vadovo įgaliotas kitas organizacijos atstovas.

• LJAA administracija laukia asociacijos narių balsavimo biuletenių ir susitikimo su nariais nuotoliniu būdu!
• Papildoma informacija teikiama el. p. admin@ljaa.org
• Naują LJAA įstatų redakciją ir visuotiniam narių susirinkimui teikiamus tvirtinti dokumentus rasite adresu: https://ljaa.org/dokumentai/. Šie dokumentai bus siunčiami ir el. paštu kartu su pranešimu apie susirinkimą;
• Primename, kad kiekvienas LJAA narys privalo mokėti narystės mokesčius už einamuosius metus metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki Visuotinio narių susirinkimo momento. Šiuo atveju balsuoti galėsite tik tada, jeigu esate tinkamai įvykdę šią pareigą.

Prezidentas dr. Edvinas Meškys

1,608 total views, 2 views today