LJAA nariai

Pranešimas apie nuotolinį 2021-05-06 d. LJAA visuotinį narių susirinkimą ir rinkimus

PRANEŠIMAS
Dėl LJAA Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir kandidatavimo į Prezidento bei Valdybos narių pozicijas
2021-04-06, Vilnius

Pranešame, kad Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos (LJAA) visuotinis narių susirinkimas (VNS) šiais metais šaukiamas 2021 m. gegužės 6 d. 18:30 val. – 20:30 val. Esant visuotinei pandemijai, susirinkimas vyks elektroninėmis ryšių priemonėmis, jungiantis į vaizdo konferenciją Zoom platformoje. Nuoroda prisijungimui siunčiama kiekvienam asociacijos nariui el. paštu ir bus patalpinta grupėje “Advokatūros egzaminas. Pasiruošimas!”.

Susirinkimo metu bus pristatomi balsavimo raštu rezultatai ir LJAA pranešimas (pilną susirinkimo programą žr. žemiau).
Kadangi susirinkimas vyks nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšių priemonėmis, galimybė balsuoti pačio susirinkimo metu sudaroma nebus. Tikrieji asociacijos nariai kviečiami pasinaudoti teise LJAA VNS darbotvarkės klausimais balsuoti iš anksto iki VNS pradžios, pateikiant LJAA administracijai (admin@ljaa.org) tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius [bus atsiųsta atskirai, kai žinosime kandidatus].

Kaip ir VNS, taip ir balsuojant iš anksto, sprendžiamojo balso teisę turi visi tikrieji asociacijos nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą. Balsavimo teisę turi organizacijos vadovas arba raštiškai vadovo įgaliotas kitas organizacijos atstovas.

PRELIMINARI DARBOTVARKĖ:
1. LJAA visuotinio narių susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. LJAA prezidento rinkimai;
4. LJAA valdybos narių rinkimai;
5. 2020 m. veiklos ataskaitos pristatymas
6. 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas;
7. 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas;
8. 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
9. Kiti klausimai (įstatų peržiūra, narystės mokesčiai, renginiai, kt.);
10. Susirinkimo uždarymas.

Rinkimų ir išankstinio balsavimo VNS tvarka:
1) kviečiame LJAA tikruosius narius kelti savo kandidatūrą į LJAA prezidentus ar Valdybos narius, užpildant Kandidato formą* su 2️⃣ LJAA narių parašais ir atsiunčiant ją prezidentui (Edvinas.meskys@gmail.com) su kopija bendruoju el. paštu: admin@ljaa.org ne vėliau kaip likus 1️⃣4️⃣ d. iki VNS dienos, t.y., ne vėliau kaip iki 2021-04-22 d.;
2) apie savo kandidatūras išsikėlusius narius LJAA prezidentas supažindins visus narius ne vėliau kaip likus 7️⃣ d. iki VNS, t.y., ne vėliau kaip iki 2021-04-29 d.;
3) LJAA nariai gaus išankstinio balsavimo biuletenius, kurio metu išreikš savo nuomonę dėl kandidatų ir balsuos už LJAA finansinių domumentų patvirtinimą.

📌Dėmėsio:
💡 pagal Prezidento ir valdybos narių rinkimo tvarkos 1.3 p., LJAA narys gali kandidatuoti tik į 1 poziciją ir tik iš anksto pateikęs šioje tvarkoje nustatytą Kandidato formą (rinkimų tvarka ir Kandidato forma: LJAA prezidento ir valdybos rinkimų tvarka).
💡Daugiau informacijos apie prezidento ir valdybos narių funkcijas rasite LJAA įstatuose ir dokumente “LJAA Valdybos struktūra ir funkcijos”: https://ljaa.org/dokumentai.

Papildoma informacija:
👉LJAA administracija laukia asociacijos narių kandidatūrų (palaikykite savo favoritus), balsavimo biuletenių ir susitikimo su nariais nuotoliniu būdu!
👉Pagal LJAA Įstatų 4.6. p. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/3 (viena trečioji) Asociacijos narių.
👉Papildoma informacija teikiama el. p. admin@ljaa.org
👉VNS teikiamus tvirtinti dokumentus rasite adresu: https://ljaa.org/dokumentai/. Šie dokumentai bus siunčiami ir el. paštu kartu su pranešimu apie susirinkimą;
👉Kiekvienas LJAA narys privalo mokėti narystės mokesčius už einamuosius metus metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki Visuotinio narių
susirinkimo momento. Balsuoti galėsite tik tinkamai įvykdę šią pareigą.
👉 Susirinkimui neįvykus (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks nustatytą kitą datą, balsavimą organizuojant raštu, pagal išankstinio balsavimo biuletenius. Išankstinio balsavimo biuleteniai, pateikti eiliniam visuotiniam susirinkimui, galios ir pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime.

Atnaujintą kandidato formą rasite čia: Kandidato forma_2021 (LJAA)

Pagarbiai
LJAA Prezidentas
dr. Edvinas Meškys

1,285 total views, 1 views today